Το κέντρο

Τα παιδιά ονειρεύτηκαν... και εμείς δημιουργήσαμε την Καλλιτεχνούπολη.

Image

Είναι μια πρωτότυπη πρόταση δημιουργικής έκφρασης και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, μέσω της οποίας δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν, να αποκτήσουν δεξιότητες, να καλλιεργήσουν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν την κοινωνικότητά τους, να μάθουν με βιωματικό τρόπο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αισθητική αγωγή και την απόκτηση ενδιαφερόντων, χρήσιμων γνώσεων, εμπειριών και αξιών (προστασία περιβάλλοντος, ανακύκλωση, μεσογειακή διατροφή, κλπ.).

Επίσης, στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την αξία της πολιτισμικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.

Το Πρότυπο Παιδικό Κέντρο Τέχνης & Δημιουργίας δημιουργήθηκε το 2004.

Είναι ένας μοναδικός χώρος εικαστικών τεχνών μουσικής και θεατρικής έκφρασης
που φέρει την υπογραφή της παιδικής φαντασίας και δημιουργικότητας σε κάθε γωνιά του

Συνεργάτες

Image
Image
Image