Φιλοσοφία

Οποιοδήποτε και αν είναι το αντικείμενο της ενασχόλησης, η διαδικασία έχει πάντα τη μορφή του παιχνιδιού και όχι απoκλειστικά μαθήματος.

Image

Αποσκοπεί στην απόλαυση, στην ψυχική συμμετοχή, στην προσωπική έκφραση και όχι μόνο στην απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων.

Συγχρόνως όμως προσφέρει πλούτο αισθητικών ερεθισμάτων, τα οποία βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν και ν’απελευθερώσουν τις πνευματικές τους ικανότητες.

Οι ανάγκες του κάθε παιδιού για έκφραση κι ελεύθερη εξερεύνηση του κόσμου έρχονται πρώτες σε ιεράρχηση, έτσι του ανήκει απόλυτα η επιλογή του αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθεί, του τρόπου με τον οποίο θα το προσεγγίσει και του χρόνου τον οποίο θα του αφιερώσει.

Το πιο σημαντικό απ’όλα είναι οτι τα παιδιά είναι ο πομπός και όχι ο δέκτης. Όλες οι δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιούνται εξατομικευμένα ή ομαδικά, αναλόγως την διάθεση των παιδιών.

Το πρόγραμμα συνδυάζει διαφορετικές μορφές τέχνης δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να ασχοληθούν με κάτι σύνθετο κι επομένως εντυπωσιακό γι’αυτά.

Συνεργάτες

Image
Image
Image