Θεατρικό Παιχνίδι

Στην θεατρική εμψύχωση τα παιδιά χρησιμοποιούν το σώμα, τη φωνή,

Image

την κίνηση και τον προφορικό λόγο έχοντας ώς μέσο έκφρασης το ίδιο τους το κορμί.

Έτσι οδηγούνται σε μια ψυχολογική ωριμότητα και απελευθερώνουν τις δικές τους εκφραστικές ικανότητες.

Τι νιώθουμε; Πώς μεταμορφωνόμαστε;

Θεατρικά παιχνίδια, αυτοσχεδιασμός, παντομίμα, οργάνωση παράστασης, παιχνίδια κίνησης και αφήγησης, μάσκες, μακιγιάζ

Συνεργάτες

Image
Image
Image